Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 22 OKTOBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Mark van de Laak;
                        Wiel Eikelenberg, overleden ouders en broer Frans.

14.00 uur:       Doop Naomi Wijnen.
14.30 uur:       Rozenkrans bidden kapel Houthuizen. 

ZONDAG 29 OKTOBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Jan Keltjens.
14.00 uur:       Allerzielenlof met zegening van de graven.
                         Opgeluisterd door het kerkkoor.
                        Voor iedere overledene van het afgelopen jaar wordt een kaarsje aangestoken.
Na het lof kunnen de nabestaanden het herinneringskruisje achter in de kerk meenemen.

Rond de Lottumse toren
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217 
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Rozenkransmaand
In de maand oktober wordt iedere zondag om 14.30 uur de rozenkrans gebeden in de Familiekapel van Houthuizen. Kom eens meebidden.

Overleden
Charles Driessen (56 jaar), Van Wijlickshove 30
Onze deelneming aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkind, familie en vrienden.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51.
Om een boekjaar positief te kunnen afsluiten, is de kerk zeer afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Veel trouwe kerkbijdragebetalers vallen af na overlijden. Maar er is nog een vaste groep van deelnemers, die we graag willen bedanken voor hun jaarlijkse betaling. Soms wordt wel eens een jaar overgeslagen. Kijk even na of uw bijdrage voor 2017 al overgemaakt is.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 25,00) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
Zondag 22 oktober: Paul Keiren, Chris Hoogveld
Zondag 29 oktober: Liz en Jens Rutten.
Allerzielendienst: Acolieten.
Hubertusmis: Acolieten.