Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 21 JANUARI
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door Joekskapel Kleug Zaat.
Intenties:         Voor leden en overleden leden van Kleug Zaat;
                        met name: Wiel Wagemans, Wiel van Deelen,
                        Jet Beterams, Annemie van Helden. 

14.45 uur:       Doop Lex Wagemans.

ZONDAG 28 JANUARI
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Bèr Seuren en An Seuren-Hendrix.

13.00 uur:       Doop Liz Muijsers. 

 Rond de Lottumse toren
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217 
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Gedoopt
Stan Rötjes (-Maluchnik), Horsterdijk 116a.
Felicitaties aan de dopeling, de ouders en de hele familie.

 Carnavalsmis
Op verzoek van GMV “De Peg” vindt de Carnavalsmis in het weekend van Gekke Maondig niet plaats op zondagmorgen, maar op zaterdagavond.
De Carnavalsmis (gezinsmis) is dus op zaterdag 3 februari om 19.00 uur.
Op zondag 4 februari is er géén hoogmis.

Kerkhofploeg
Er is een groep ouderen, die zorgen voor een mooi verzorgd kerkhof, schoffelen, harken, hagen knippen, graven ruimen. De groep kan nog wel wat uitbreiding gebruiken, want de gemiddelde leeftijd wordt erg hoog. Opgave bij Wiel Coenders (tel. 4631740).

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51.
Deze maand krijgt u weer een nieuwe parochiegids bezorgd.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 25,00) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
21 januari: Liz Rutten, Paul Keiren
28 januari: Senne Strijbosch, Jens Rutten