Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 25 MAART
9.00 uur:         Gezinsmis Palmzondag, opgeluisterd door het kinderkoor van Horst.
Intenties:         Truuj en Gerrit van der Zanden-van de Pasch;
                        Will Bergs en overleden familie;
                        Piet Coenders.

DONDERDAG 29 MAART
19.00 uur:       Witte Donderdagmis in Swolgen (Federatieviering)

 VRIJDAG 30 MAART
15.00 uur:       Kruisweg in Lottum
19.00 uur:       Kruishulde in Lottum (Federatieviering)

ZATERDAG 31 MAART
19.00 uur:       Paaswake in Broekhuizenvorst (Federatieviering)

ZONDAG 1 APRIL, hoogfeest van Pasen
9.00 uur:         Plechtige hoogmis opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Marie van Helden-Verbeek;
                        Overledenen van de familie Gooren-Peeten;
                        Overleden van de familie Nissen-Claessen;
                        Voor de overleden en levende leden van K.B.O. St. Gertrudis Lottum.

Rond de Lottumse toren
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217 
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Palmzondag
Komende zondag is er een gezinsmis. De kinderen dragen de palmhöltjes naar het altaar en er wordt gezongen door het kinderkoor van Horst. De palmtakken worden gezegend en iedereen kan een palmtakje mee naar huis nemen.

Verkoop grond
Het kerkbestuur is voornemens om een perceel grond aan de Vanenakker te verkopen. Het betreft de percelen H 326 en H 329, totaal groot 0.76.22 hectare.
Belangstellenden kunnen zich melden via info@parochielottum.nl of telefonisch 077-4631600.

Vastenactie
De collecte van de vastenactie in Lottum wordt gehouden tijdens de week van de goede doelen. Deze is in de week van 9 tot 13 april. U kunt dan uw bijdrage voor de vastenactie aankruisen.
Sinds enkele jaren werkt de Federatie Maasdorpen en de Federatie Horst-Sevenum samen met het Dendron College voor het goede doelen project Helpende Handen India.
Met de bijdragen wordt hulp verleend aan een ziekenhuis in Tiruverkadu.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van R.K.Parochie Lottum.
Wij rekenen op uw bijdragen.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 25,00) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
25 maart: Annie Aarts
30 maart: Truus van Helden
1 april: Anita Wekx

 Misdienaars
25 maart: Tess en Chris Hoogveld
30 maart: Acolieten
1 april: Liz en Jens Rutten