Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 19 NOVEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Lies, Diet en zuster Nel Seuren;
                          Jeu en Coba Vergeldt-Seuren en zoon Sraar.

ZONDAG 26 NOVEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Frans Coenders, Maria Janssen en Gertruda Cox;
                        Hubert en Tony Achten-Hassink en overleden familieleden;
                        Nel Coenders-van den Brandt, André Coenders en overleden familieleden;
                        Will Bergs en overleden familie.

 14.00 uur        tot 16.00 uur: Canix Memorial Day.
Inloopmiddag om overleden jongeren uit Lottum te gedenken. Gratis toegang met muziek, foto’s, koffie, thee en een praatje.
Zeer apart, zeer fijn en zeer toegankelijk.

 

 Rond de Lottumse toren
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217 
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 1 december is er een avond voor alle vrijwilligers van de kerk van Lottum. Voor de leden van het kerkkoor is het de Cecilia-avond, maar ook voor alle lectoren, kerksierders, kosters, kerkhofwerkers, kerststalbouwers, acolieten, collectanten, gezinsmisregelaars, kerk- en koperpoetsers, klusjesmensen en administrators is deze avond bedoeld. Jullie hebben een uitnodiging ontvangen. Wel graag aanmelden voor 22 november.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51.
Is uw bijdrage al overgemaakt?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 25,00) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
19 november: Paul Keiren, Liz Rutten
26 november: Jens Rutten, Siem Strijbosch