Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 20 MEI, Pinksteren

9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie.
Intenties:         Ann Breukers-Gooren en Eugène Breukers;
                        Albert van de Laak en overleden familieleden.
14.30 uur:       Rozenkrans bidden in de Familiekapel van Houthuizen.

MAANDAG 21 MEI, Tweede Pinksterdag
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.

ZONDAG 27 MEI
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Elisabeth en Hendrika Verheijen;
Arnold van Dijk en Katharina Peters;
Anna Clevers-Keltjens, Johan Clevers en zoon Ger;
Regina Keiren-Sauvageot en Rien Keiren.
14.30 uur:       Rozenkrans bidden in de Familiekapel van Houthuizen.

ZONDAG 3 JUNI
Geen Hoogmis in Lottum.
10.30 uur:       Plechtige hoogmis in Tienraij ter gelegenheid van
het 25-jarig Priesterfeest van Pastoor Ruud Verheggen.
Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd.

Rond de Lottumse toren
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217 
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Openstelling kerk
Vanaf 1 mei tot en 30 september is het kerkportaal overdag weer open van 9.00 tot 17.00 uur om een kaarsje aan te steken.

Rozenkrans bidden in de meimaand
In de maand mei wordt iedere zondagmiddag om 14.30 uur de rozenkrans gebeden in de Familiekapel van Houthuizen.

Misdienaars
We zijn op zoek naar nieuwe misdienaars. Iedereen die de eerste heilige communie gedaan heeft is van harte welkom. Voor informatie Maria Vergeldt 4631600 of 06-22700552

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van R.K.Parochie Lottum.
Wat is de kerk u waard?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
20 mei: Anita Wekx-Coenders
21 mei: Annie Aarts-Donders
27 mei: Truus van Helden-Wagemans

Misdienaars
20 mei: Siem Strijbosch, Jens Rutten
21 mei: Liz Rutten, Tess Hoogveld
27 mei: Chris Hoogveld, Siem Strijbosch