Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 8 JULI
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Jan Geurts en Christine Geurts-Engels.
12.00 uur:       Doop Xavie Vossen.
16.00 uur:       Orgelconcert (zie bericht elders).

ZONDAG 15 JULI
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.

ZONDAG 22 JULI
Vakantierooster, geen Mis in Lottum.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010       

Orgelconcert
Op zondag 8 juli om 16.00 uur vindt er een orgelconcert plaats in onze kerk. Organist is Tjeu Zeijen uit Kerkrade. Verdere medewerking wordt verleend door het Koperensemble uit Meerlo. De organist en de blazers hebben een mooi programma samengesteld. Van harte welkom.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Van harte aanbevolen.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch  077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
8 juli: Truus van Helden-Wagemans
15 juli: Annie Aarts-Donders

Misdienaars  
8 juli: Chris Hoogveld
15 juli: Jens Rutten