Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 18 NOVEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Lies, Diet en zuster Nel Seuren;
Jeu en Coba Vergeldt-Seuren en zoon Sraar;
Frans Breukers;
Ouders Breukers-Gooren.

ZONDAG 25 NOVEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Frans Coenders, Maria Janssen en Gertruda Cox;
Huub en Tonny Achten-Hassink en overleden familie;
Will Bergs en overleden familie.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Cecilia avond/vrijwilligers
Op vrijdag 16 november vindt de Cecilia avond plaats voor alle vrijwilligers van de kerk in de Smetenhof. Welkom vanaf 18.30 uur.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Helpt u mee de kerk draaiende te houden.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch  077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
18 november: Annie Aarts-Donders
25 november: Anita Wekx-Coenders

Misdienaars  
18 november: Jens Rutten, Aniek Hoogveld
25 november: Acolieten