Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 16 SEPTEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Ger van Helden (jaardienst);
                        Ger Hendrix, Theo Verheggen,
                        Thei en Bertha Hendrix-Seuren,
                        Piet en Maria Verheggen-van Deelen;
                        Jan en Christine Geurts-Engels.

ZONDAG 23 SEPTEMBER
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Truus Relouw-van Lier en schoonzoon John Hermans;
Lies Brouwers-Peeters en Hay Brouwers,
en voor overledenen van de families Brouwers en Peeters.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010       

Eerste Communie en Vormsel in 2019
De datum voor de Eerste Communie voor de kinderen van groep 4 en 5 is zondag 19 mei.
Het Vormsel voor de kinderen van groep 8 vindt plaats op vrijdag 22 maart.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Van harte aanbevolen.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch  077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
16 september: Annie Aarts-Donders
23 september: Anita Wekx-Coenders

Misdienaars
16 september: Jens Rutten, Chris Hoogveld