Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie
Parochie

Weekberichten

KERKBERICHTEN LOTTUM

ZONDAG 16 DECEMBER, 3e zondag van de advent
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Jeu Relouw, zoon John en schoonzoon John Hermans;
Overledenen van de familie Philipsen-Heijer;
Theo van Horck en overleden familie.

ZONDAG 23 DECEMBER, 4e zondag van de advent
9.00 uur:         Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Overledenen van de familie Coenders-Ploem.

MAANDAG 24 DECEMBER, kerstavond
18.00 uur:       Gezinsmis, opgeluisterd door het Ensemble van de Harmonie.
met kerstspel voor en door de kinderen.
Intenties:         Theo Verheggen, Ger Hendrix,
Thei en Bertha Hendrix-Seuren,
Piet en Maria Verheggen-van Deelen.

DINSDAG 25 DECEMBER, hoogfeest van Kerstmis
9.00 uur:         Plechtige hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties:         Uit dankbaarheid.
Kerk open tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

WOENSDAG 26 DECEMBER, tweede kerstdag
10.00 uur:       Woord- en Communiedienst, opgeluisterd door de Harmonie.
Intenties:         Overleden ouders van de Pasch-Lemmens.
Aansluitend aan de dienst kerstconcert door de Harmonie.
Kerk open tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Overleden
Leo Clabbers (70 jaar), Zandterweg 9
Deelneming aan zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Piet Schoeber (75 jaar), Wellerlooi
Deelneming aan zijn familieleden.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Nog twee weken om uw bijdrage 2018 over te maken.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch  077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
16 december: Anita Wekx-Coenders
23 december: Truus van Helden-Wagemans

Misdienaars  
16 december: Chris en Aniek Hoogveld
23 december: Jens Rutten
24 december: Liz Rutten, Tess Hoogveld